Code giảm giá 12H: Áp dụng cho hoàn xu Xtra, max 50K đơn từ 0Đ