Code giảm giá 12H: Áp dụng cho Hàng quốc tế, max 40K đơn từ 75K