Sendo Tặng Vali cho 3 Đơn hàng Rohto cao nhất trong ngày