Sendo Tặng 2 chiếc xe đạp Nestle Milk trị giá 4 triệu đồng