Mã khuyến mãi Sendo giảm 15K Sức Khỏe và Làm Đẹp, Thiết Bị Y Tế