Mã code 20H: Sendo giảm 1 triệu Cho Đơn hàng Xe Máy