Mã code 15H: Sendo giảm 2 triệu Cho Đơn hàng Xe Máy