Code giảm giá Sendo giảm 20K Sức Khỏe và Làm Đẹp, Thiết Bị Y Tế