Code giảm giá Sendo giảm 10K Sức Khỏe và Làm Đẹp, Thiết Bị Y Tế