Code giảm giá Khách hàng mới Sendo, max 50K cho đơn từ 1K