Code giảm giá Áp dụng sản phẩm shop+, max 50K đơn 180K