Code giảm giá 14H-16H: Sendo hoàn 20K Khi thanh toán tiền điện