Code giảm giá 12H: Sản phẩm có logo sale đậm, max 20K