Áp dụng sản phẩm Shop+ ngành Công nghệ cho đơn từ 249K