Áp dụng nhóm ngành Thời Trang của shop+ cho đơn từ 59K