Áp dụng ngành Công nghệ của Shop+, max 35K đơn từ 239K