Áp dụng ngành Công nghệ của Shop+, max 25K đơn từ 149K