20H: Áp dụng cho toàn sàn Sendo max 55K đơn từ 179K