Nguyễn Kim hoàn tiền đến 3 triệu khi mua Tivi từ 65"