Nguyễn Kim Hoàn tiền đến 1 triệu Khi mua Tivi To từ 55 Inch