Nguyễn Kim hoàn tiền 1,5 triệu Tiền Điện Nước khi mua Máy Giặt Cửa Trước