Nguyễn Kim giảm thêm 500K Khi thanh toán qua thẻ tín dụng Vietcombank