Nguyễn Kim Giảm 20% Máy nước nóng Ferroli Divo SSP 4.5S