Nguyễn Kim giảm 2,5 triệu cho Điện thoại iPhone SE 128GB