Nguyễn Kim giảm 1 triệu đồng khi mua trả góp Tivi từ 55 inches