Áp dụng thanh toán bằng thẻ tín dụng đơn từ 10 triệu