11H – 15H: Nguyễn Kim Điện Thoại iPhone 11 Pro 256GB giá chỉ 29.990.000đ