Thương hiệu thời trang nam Basis, max 200K đơn 1 Triệu