Phụ kiện điện tử công nghệ ENERGIZER cho đơn từ 699K