Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi, max 40K đơn từ 150K