Lazada Tặng Thùng Sữa Friso Pha Sẵn cho 1000 đơn đầu tiên có giá trị từ 2 triệu