Lazada Tặng Bình Lock&Lock trị giá 560K cho 1000 đơn đầu tiên có giá trị từ 1.5 triệu