Mã giảm giá Grab giảm 50% cho đơn hàng Nho Đỏ Crimson Úc (KG) từ Farmers’ Market