Mã code Grab ưu đãi 50%(tối đa 50K) x 5 chuyến cho khách hàng mới