Code giảm giá Áp dụng cho GrabFood khi đặt Highland đơn từ 70K