Grab hoàn tiền 20% Cho tất cả chuyến xe GrabBike/ GrabCar có điểm đi/ điểm đến là các TTTM VINCOM ở Hà Nội & TP.HCM