Coupon Grab giảm 45K Khi thanh toán bằng thẻ hoặc moca tại các quán ăn ưu thích và GrabKitchen