Sắm smartwatch tiết kiệm hơn tới 1,5 triệu đồng cùng khuyến mãi FPT Shop