Sắm Samsung Note 10 tại FPT Shop giảm giá ngay 10 triệu đồng