FPT Shop ưu đãi đến 1,5 triệu đồng khi khách hàng sắm máy tính bảng