FPT Shop khuyến mại tới 5 triệu đồng cho các đơn hàng laptop