FPT Shop khuyến mãi tới 5,2 triệu cho các đơn laptop online