FPT Shop khuyến mãi tới 2 triệu đồng cho đơn hàng Apple Watch