FPT shop khuyến mãi điện thoại Galaxy note10 lên tới 5 triệu