FPT Shop khuyến mãi 14% cho điện thoại Samsung Galaxy S20