FPT Shop giảm giá ngay 4 triệu đồng cho khách hàng sắm Samsung S20