Điện thoại Nokia giảm sâu tới 1,600k với khuyến mãi FPT Shop chỉ trong tháng 6