Đặt trước Samsung S20 Ultra tại FPT Shop giảm giá ngay thêm 3 triệu đồng