Đặt trước Samsung S20+ để hưởng ưu đãi FPT Shop thêm 3 triệu đồng