Hướng dẫn tìm người thân F0 đang điều trị Covid-19 tại TP.HCM